Polskie Towarzystwo Hegla i Marksa Badania nad heglizmem i marksizmem+48 504 699 231
kontakt@hegel-marks.pl

Polskie Towarzystwo Hegla i Marksa
WARSAW SUMMER HEGEL AND MARX SCHOOL 2013 – The First Workshops: Hegel’s Dialectic and the Method of „Das Kapital”

WARSAW SUMMER HEGEL AND MARX SCHOOL 2013 The First Workshops: Hegel’s Dialectic and the Method of ››Das Kapital‹‹ 22-26 September 2013, University of Warsaw Organizers/Partners: University of Warsaw: Faculty of Philosophy and Sociology The Hegel and Marx Society of Poland Rosa Luxemburg Stiftung Workshops’ Topic: The reception of Marx’s (and also Hegel’s) philosophy in Poland […]

„Dialektyka i historia” – po latach
"Dialektyka i historia" - po latach

Od dziś ze strony Polskiego Towarzystwa Hegla i Marksa można pobrać wydaną w 1980 r. w serii „Biblioteka Studiów nad Marksizmem” książkę byłego Prezesa PTHM prof. dr. hab. Aleksandra M. Ochockiego – Dialektyka i historia. Człowiek i praca w twórczości Karola Marksa – uchodzącą za jedną z najlepszych polskich prac z zakresu myśli marksistowskiej powstałych […]

Obradował Zarząd Krajowy PTHM
Obradował Zarząd Krajowy PTHM

Na posiedzeniu Zarządu Krajowego PTHM, który odbył się 14 maja br., w poczet Towarzystwa przyjęto 8 nowych członków i członkiń (dr. dr. Michała Kozłowskiego, Przemysława Plucińskiego, Jacka Uglika i Marka Zagajewskiego oraz mgr. mgr. Katarzynę Bielińską, Natalię Juchniewicz, Jakuba Nikodema i Floriana Nowickiego) oraz dokooptowano na stanowisko Wiceprezesa PTHM nowoprzyjętego dr. Michała Kozłowskiego. Członkowie Zarządu […]

„W kręgu filozofów” ukończone!
"W kręgu filozofów" ukończone!

Wraz z dodaniem ostatnich brakujących tekstów: Człowiek, praca i samowiedza, Konserwatyzm bezsilny i niezwyciężony, Konserwatyzm czy postęp społeczny?, Czytając Kierkegaarda, Klasyk socjologii, Apologia „filozofii naukowej”, Nauka w perspektywie historycznej, Autodestrukcja mitu nauki, Mądrość Ericha Fromma, Nauka w cieniu swastyki, Engels: interpretacja świata, Karola Kautskiego niedialektyczny materializm, Nad pismami Oskara Langego, Historyzm i krytyka, Lukács „po […]

Aktualizacja „W kręgu filozofów” Marka J. Siemka
Aktualizacja "W kręgu filozofów" Marka J. Siemka

Dzisiejszą aktualizacją strony PTHM kontynuujemy uzupełnianie internetowego zbioru spuścizny Marka J. Siemka. Prezentujemy kolejnych 10 tekstów z wydanego w 1984 roku zbioru pt. „W kręgu filozofów” (zawierającego przeważnie najwcześniejszą twórczość piśmienną Profesora): Od autora, Dwa światy Immanuela Kanta, Pozytywizm, czyli filozofia przeciw filozofii, Modernizm: filozofia i „życie”, Dlaczego Sokrates?, Najstarszy historyk filozofii, Dzieło wielce uczone, […]

Call for Papers

The Hegel and Marx Society of Poland University of Warsaw: Faculty of Philosophy and Sociology invite submissions for the International Conference Between Hegel and Marx: August Cieszkowski (1814-1894) 15.-16. September 2014, University of Warsaw The official conference language is English. Abstract (no more than 500 words) submission deadline is January 31st 2014. An International Program […]

Spotkanie wokół „Socjalizmu” Jerzego Kochana
Spotkanie wokół "Socjalizmu" Jerzego Kochana

Polskie Towarzystwo Hegla i Marksa jest organizatorem spotkania dyskusyjnego o najnowszej książce prof. Jerzego Kochana pt. „Socjalizm” (Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2013), które odbędzie się w dniu 9 maja 2013 r. (czwartek), o godz. 17:00, w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 3), Sala im. K. Ajdukiewicza (1 piętro). Serdecznie zapraszamy!

„Filozofia – dialektyka – rzeczywistość” w komplecie!
"Filozofia - dialektyka - rzeczywistość" w komplecie!

Wraz z publikacją następujących tekstów „O przedmiocie filozofii”, „Myśl drugiej połowy XX wieku”, „Transcendentalizm jako stanowisko epistemologiczne”, „Marksizm a tradycja hermeneutyczna”, „Materializm historyczny jako filozofia marksizmu”, „Dialektyczna epistemologia Lukácsa” oraz wstępnego „Od autora” udało się opublikować całość książki Marka J. Siemka pt. Filozofia – dialektyka – rzeczywistość, która pierwotnie ukazała się w 1982 roku nakładem […]

Aktualizacja spuścizny Marka J. Siemka
Aktualizacja spuścizny Marka J. Siemka

Od dziś na naszej stronie w dziale Spuścizna Marka J. Siemka można odnaleźć i pobrać trzy kolejne teksty zmarłego przed dwoma laty Honorowego Prezesa PTHM: „Co Heglowi jest winien marksizm”, „Dwa modele intersubiektywności” i „O dialektyce kultury w Heglowskiej Fenomenologii ducha” . Wszystkie teksty przygotowane zostały w formacie DjVu. Zapraszamy do lektury!