Członkostwo

Członkiem Polskiego Towarzystwa Hegla i Marksa może zostać osoba fizyczna, zarówno posiadająca polskie obywatelstwo, jak i obcokrajowiec, niezależnie od miejsca zamieszkania, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i w pełni korzystająca z praw publicznych, która chce uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa. Kandydat na członka, aby zostać przyjętym w poczet Towarzystwa musi posiadać rekomendację dwóch aktualnych jego członków.

Aby móc przystąpić do PTHM należy wydrukować (dwustronnie) i wypełnić deklarację członkowską, a następnie skontaktować się z Zarządem Krajowym Towarzystwa – patrz: Władze i Kontakt.

Działalność w Polskim Towarzystwie Hegla i Marksa NIE przynosi/ułatwia:

  • korzyści materialnych (pieniędzy),
  • korzyści personalnych (kariery),
  • korzyści prestiżowych (wstępu na „salony”)

Prosimy o przemyślenie swoich motywacji przed wypełnieniem deklaracji.