Władze

6 lutego 2010 roku odbył się w Warszawie I Zjazd Krajowy członków Polskiego Towarzystwa Hegla i Marksa, który wybrał nowe władze na kadencję 2010-2014: Zarząd Krajowy, Krajową Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński. Ukonstytuowane władze zastąpiły dotychczasowy kolegialny Komitet Założycielski, w którego skład wchodzili: prof. dr hab. Marek J. Siemek, dr hab. Halina Walentowicz, dr Janusz Ostrowski i Piotr Strębski.

Nowym władzom życzymy powodzenia i wytrwałości w realizacji powierzonych zadań!