Polskie Towarzystwo Hegla i Marksa Badania nad heglizmem i marksizmem+48 504 699 231
kontakt@hegel-marks.pl

Polskie Towarzystwo Hegla i Marksa

Grupa Robocza ds. Działalności Wydawniczej

w budowie…

Koordynator: Sebastian Szymański – Sekretarz ds. Wydawniczych

Możliwość komentowania została wyłączona.