Polskie Towarzystwo Hegla i Marksa Badania nad heglizmem i marksizmem+48 504 699 231
kontakt@hegel-marks.pl

Polskie Towarzystwo Hegla i Marksa

Grupa Robocza ds. Międzynarodowych

w budowie…

Koordynator: dr Marcin Pańków – Sekretarz ds. Międzynarodowych

Możliwość komentowania została wyłączona.