Polskie Towarzystwo Hegla i Marksa Badania nad heglizmem i marksizmem+48 504 699 231
kontakt@hegel-marks.pl

Polskie Towarzystwo Hegla i Marksa

Krajowa Komisja Rewizyjna

dr hab. Tomasz Rafał Wiśniewski (Uniwersytet Warszawski) – Przewodniczący
Magdalena Szalewicz
– członkini
Konstanty Szydłowski – członek
dr Krzysztof Wolański – członek

Możliwość komentowania została wyłączona.