Krajowa Komisja Rewizyjna

dr hab. Tomasz Rafał Wiśniewski (Uniwersytet Warszawski) – Przewodniczący
Magdalena Szalewicz
– członkini
Konstanty Szydłowski – członek
dr Krzysztof Wolański – członek