Polskie Towarzystwo Hegla i Marksa Badania nad heglizmem i marksizmem+48 504 699 231
kontakt@hegel-marks.pl

Polskie Towarzystwo Hegla i Marksa

Grupa Robocza ds. Źródeł Marksizmu

w budowie…

Koordynator: Piotr Strębski

Wybrana literatura:

Możliwość komentowania została wyłączona.