Członkowie honorowi

Marek Jan SiemekDecyzją I Zjazdu Krajowego członków Polskiego Towarzystwa Hegla i Marksa został nadany tytuł Honorowego Prezesa PTHM prof. dr hab. Markowi Janowi Siemkowi. Decyzja zapadła w uznaniu dotychczasowych zasług dla Towarzystwa, dorobku intelektualnego i naukowego Profesora, krzewienia na gruncie polskiej myśli humanistycznej wagi myśli G. W. F. Hegla i Karola Marksa oraz wychowania kilku pokoleń polskich badaczy społecznych.