Sąd Koleżeński

prof. dr hab. Jan Kurowicki (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu) (zmarł w 2017 r.) – Przewodniczący
dr Ewa Majewska (Uniwersytet Jagielloński) – członkini
dr Jan Swianiewicz – członek
dr Aleksander Zbrzezny (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie) – członek