Sekcje i Grupy Robocze

Celem animacji oraz zintensyfikowania życia i aktywności wewnętrznej Polskiego Towarzystwa Hegla i Marksa I Zjazd Krajowy członków PTHM powołał Uchwałą nr 4 sekcje problemowe: Sekcję Spraw Ogólnych, Sekcję Filozofii Heglowskiej i Sekcję Filozofii Marksistowskiej. Szczegółowe zakresy i kompetencje każdej sekcji zostaną już wkrótce zatwierdzone uchwałami Zarządu Krajowego.

Każda sekcja będzie mogła tworzyć swoje Grupy Robocze celem prowadzenia prac nad szczegółowymi zagadnieniami związanymi z problematyką danej sekcji.

W pracach Sekcji i Grup Roboczych może brać udział każdy zainteresowany członek PTHM. Sekcje i Grupy Robocze będą odbywały swoje zebrania wedle potrzeb, niezależnie od ogólnych zebrań członków PTHM i posiedzeń władz statutowych. Na poniższych podstronach będą pojawiać się informacje dotyczące bieżącej pracy sekcji i ich grup.