Grupa Robocza ds. Kwestii Kobiecej

Grupa Robocza ds. Kwestii Kobiecej otwarta jest na wszystkich członków i wszystkie członkinie PTHM zainteresowanych w problematyce marksistowskiego ujęcia problematyki miejsca i roli kobiet w społeczeństwie, relacji pomiędzy płciami, kształtowania i rozwoju instytucji rodziny, charakteru pracy domowej itd.

Spotkania odbywają się cyklicznie (termin, miejsce i bieżąca problematyka ustalane są drogą e-mailową), osoby zainteresowane uczestnictwem w pracach Grupy proszone są o kontakt z koordynatorem Grupy.

Grupa Robocza ds. Kwestii Kobiecej blisko współpracuje z działającą w ramach Sekcji Filozofii Heglowskiej Grupą Roboczą ds. Myśli Feministycznej – część spotkań obu Grup będzie łączona; planowane są wspólne konferencje, seminaria i wydawnictwa zwarte.

Koordynator: Piotr Strębski

Wybrana literatura:

Odnośniki tematyczne: