Wydawnictwa

Zgodnie z § 9 Statutu PTHM Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez wydawanie, współwydawanie i wspieranie w innej formie publikacji teoretycznych i zawodowych, w tym czasopisma naukowego „Studia z filozofii społecznej”, oraz propagowanie dorobku Towarzystwa za pośrednictwem innych środków masowego przekazu.

W związku z tym, na poniższych podstronach będą publikowane informacje o wszystkich publikacjach – zarówno książkowych, jak również czasopiśmienniczych – w których przygotowaniu brali i biorą udział członkowie PTHM.