Obradował Zarząd Krajowy PTHM

Na posiedzeniu Zarządu Krajowego PTHM, który odbył się 14 maja br., w poczet Towarzystwa przyjęto 8 nowych członków i członkiń (dr. dr. Michała Kozłowskiego, Przemysława Plucińskiego, Jacka Uglika i Marka Zagajewskiego oraz mgr. mgr. Katarzynę Bielińską, Natalię Juchniewicz, Jakuba Nikodema i Floriana Nowickiego) oraz dokooptowano na stanowisko Wiceprezesa PTHM nowoprzyjętego dr. Michała Kozłowskiego. Członkowie Zarządu zapoznali się ponadto z informacją Prezesa PTHM dot. działalności naukowo-badawczej PTHM za rok 2012 i z informacją dot. planowanych projektów, które zostaną zrealizowane głownie w partnerstwie z Fundacją im. Róży Luksemburg (RLS).

Ustalono także wysokość rocznych składek członkowskich na rzecz PTHM (w wysokości: 60 zł – studenci; 90 zł – doktoranci; 120 zł – pracownicy najemni), opłacanych do końca danego roku kalendarzowego oraz podjęcie prac nad internetowym wydaniem anglojęzycznego czasopisma „Studia z Filozofii Społecznej”.

Szczegółowe informacje dotyczące podejmowanych działań będą prezentowane na bieżąco na naszej stronie internetowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *