Polskie Towarzystwo Hegla i Marksa Badania nad heglizmem i marksizmem+48 504 699 231
kontakt@hegel-marks.pl

Polskie Towarzystwo Hegla i Marksa
Author Archive
Conference ,,Slavic Reception of the Thought of Hegel”
Conference ,,Slavic Reception of the Thought of Hegel”

The Students’ Scientific Society for the Philosophy of Religion at the Institute of Philosophy, University of Warsaw invites to the conference under the auspices of Polish Hegel and Marx Society „Slavic Reception of the Thought of Hegel” Warsaw, 16 December 2014 Conference languages: Polish, Russian, English. Abstracts up to 1000 characters (including spaces) should be […]

Po co komu lewicowy filozof
Po co komu lewicowy filozof

Z dr. Januszem Ostrowskim z Instytutu Filozofii UW, szefem Polskiego Towarzystwa Hegla i Marksa, rozmawia Agata Czarnacka. Źródło: portal „Lewica24.pl”. AC: No, właśnie, po co komu lewicowy filozof? JO: Przede wszystkim po to, żeby przełamać pewien wciąż obowiązujący w Polsce sposób myślenia, który wiąże się z postkomunistycznym schematem budowy tak zwanego nowego ustroju – a […]

WARSAW SUMMER HEGEL AND MARX SCHOOL 2013 – The First Workshops: Hegel’s Dialectic and the Method of „Das Kapital”

WARSAW SUMMER HEGEL AND MARX SCHOOL 2013 The First Workshops: Hegel’s Dialectic and the Method of ››Das Kapital‹‹ 22-26 September 2013, University of Warsaw Organizers/Partners: University of Warsaw: Faculty of Philosophy and Sociology The Hegel and Marx Society of Poland Rosa Luxemburg Stiftung Workshops’ Topic: The reception of Marx’s (and also Hegel’s) philosophy in Poland […]

Call for Papers

The Hegel and Marx Society of Poland University of Warsaw: Faculty of Philosophy and Sociology invite submissions for the International Conference Between Hegel and Marx: August Cieszkowski (1814-1894) 15.-16. September 2014, University of Warsaw The official conference language is English. Abstract (no more than 500 words) submission deadline is January 31st 2014. An International Program […]

Konferencja „Praca, Klasa, Płeć”
Konferencja "Praca, Klasa, Płeć"

Konferencja „Praca, Klasa, Płeć” 26-27 listopada 2012, Uniwersytet Warszawski Pałac Kazimierzowski, Sala im. Brudzińskiego Organizatorzy/Partnerzy – Uniwersytet Warszawski: Wydział Filozofii i Socjologii Wydział Prawa i Administracji – Polskie Towarzystwo Hegla i Marksa – Wschodnioeuropejska Inicjatywa Filozoficzna „WIF” (konsorcjum naukowe Wydziału Filozofii i Socjologii UW, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Uniwersytetu w Białymstoku, Wyższej Szkoły Administracji […]

Konferencja „Hegel and Marx on the Global Crisis”
Konferencja "Hegel and Marx on the Global Crisis"

Conference Hegel and Marx on the Global Crisis 22.-23. October 2012, University of Warsaw   Organizers/Partners: University of Warsaw: Faculty of Philosophy and Sociology Faculty of Law and Administration The Hegel and Marx Society of Poland Rosa Luxemburg Stiftung Conference Program                           University of Warsaw, Central Campus                          Kazimierzowski Palace – Brudziński`s Hall   Sunday, 21 October 18.00-23.00: […]

Sympozjum „Kryzys pracy”

PTHM razem z Wydziałem Filozofii i Socjologii oraz Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego organizuje sympozjum „Kryzys pracy”. O tzw. trudzie domowym kobiet, nowych formach pracy, umowach „śmieciowych”, sporze o system emerytalny rozmawiać będą m.in. prof. Anna Giza-Poleszczuk, prof. Hubert Izdebski, prof. Krzysztof Rączka, dr Barbara Godlewska-Bujok,  dr Janusz Ostrowski oraz poseł Ryszard Kalisz, a […]

Projekt badawczy Warsztaty naukowe i konferencja „Praca, klasa, płeć”

Przedmiotem projektu są przede wszystkim problemy pracy reprodukcyjnej, kwestia koncepcji pracy w ramach prawa pracy oraz współczesny kryzys (granice) prawa pracy w ujęciu filozoficznym i ekonomiczno-prawnym. Pierwszy etap projektu obejmuje trzy spotkania warsztatowe grupy naukowo-badawczej – ostatnie warsztaty odbędą się 12-13 maja 2012. Drugim etapem projektu będzie konferencja (26-27 listopada 2012), na której zostaną przedstawione […]