Konferencja „Praca, Klasa, Płeć”

Konferencja
Praca, Klasa, Płeć
26-27 listopada 2012, Uniwersytet Warszawski
Pałac Kazimierzowski, Sala im. Brudzińskiego

Organizatorzy/Partnerzy

– Uniwersytet Warszawski:
Wydział Filozofii i Socjologii
Wydział Prawa i Administracji
– Polskie Towarzystwo Hegla i Marksa
– Wschodnioeuropejska Inicjatywa Filozoficzna „WIF”
(konsorcjum naukowe Wydziału Filozofii i Socjologii UW, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Uniwersytetu w Białymstoku, Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku)
– Rosa Luxemburg Stiftung

Program konferencji

Poniedziałek, 26 listopada

9.30 Rejestracja uczestników

10.00 Otwarcie konferencji przez Zastępcę Dyrektora Instytutu Filozofii UW Jakuba Kloc-Konkołowicza

10.30 Ewa Majewska (Instytut Kulturoznawstwa UJ) – Społeczna filozofia feministyczna wobec wyzwań późnej nowoczesności
Dyskusja

11.00 Agnieszka Mróz (Instytut Socjologii UAM) – Opór w utowarowionym sektorze pracy domowej – taktyki polskich sprzątaczek
Dyskusja

11.30 Andrzej Grzybowski (Instytut Filozofii UW) – Podmiot (?) nieheteronormatywny jako podmiot radykalnej zmiany społecznej
Dyskusja

12.00-12.15 Przerwa na kawę

12.15 Barbara Godlewska-Bujok (WPiA UW) – Konstrukcja stosunku pracy w perspektywie feministycznej
Dyskusja

12.45 Tomasz Lasocki (WPiA UW) – Praca jako podstawa objęcia ubezpieczeniami społecznymi
Dyskusja

13.15 Michał Kozłowski (Instytut Filozofii UW) – Walka o pracę – o aktualności pewnych idei Marksa
Dyskusja

14.15 – 16.00 Przerwa na lunch

16.00 Natalia Juchniewicz (Instytut Filozofii UW) – Od niewolnictwa do zarządzania społecznego – Hegel o związku prawa i pracy
Dyskusja

16.30 Katarzyna Hładec (Instytut Socjologii UJ) – Konflikt, klasa, praca a koncepcja społecznej produkcji przestrzeni
Dyskusja

17.00 Borys Cymbrowski (Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego) – „18 brumaire’a Ludwika Bonaparte” jako teoretyzacja dynamiki przemian społecznych
Dyskusja

17.30 Przerwa na kawę

17.45 Magda Malinowska (OZZ Inicjatywa Pracownicza, Poznań) – Reprodukcja a strategie polityczne
Dyskusja

18.15-18.45 Sebastian Michalik (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW) – Defamilizacja i praca zawodowa kobiet: pomiędzy obietnica wyzwolenia a dyktatem kapitału
Dyskusja

Wtorek, 27 listopada

10.00 Florian Nowicki (Instytut Filozofii UW), Janusz Ostrowski (Instytut Filozofii UW) – Prezentacja Wykładów z filozofii nowoczesności Profesora Marka J. Siemka, członka-założyciela PTHM, w kontekście problematyki konferencji
Dyskusja

10.30 Lucyna Juśkiewicz (Instytut Filozofii UW) – Agere et intelligere, albo z czym będzie się musiał człowiek zmierzyć nim zazna szabasu

11.00 Halina Walentowicz (Instytut Filozofii UW) – Od Marksa do teorii (post)krytycznej
Dyskusja

11.45 Janusz Ostrowski (Instytut Filozofii UW) – Ontologiczna współzależność kapitalizmu, prawa pracy i polityki społecznej. Przyczynek do interpretacji koncepcji społeczeństwa obywatelskiego u Hegla i Marksowskiej teorii rozwoju technologicznego
Dyskusja

12.15 Przerwa na kawę

12.30 Joanna Bednarek (Instytut Filozofii UAM) – Krótka historia pracy domowej
Dyskusja

13.00 Maciej Gdula (Instytut Socjologii UW) – Praca i konflikt klasowy we współczesnym kapitalizmie
Dyskusja

13.30 Rafał Krajzewicz (WPiA UW) – Kto jest zatrudniony? – historyczna i filozoficzna analiza granic prawa pracy
Dyskusja

14.00 Przerwa na kawę

14.15 Dyskusja panelowa z udziałem m.in. Wicemarszałek Sejmu RP Wandy Nowickiej, Doroty Dzienisiuk (Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA UW), Macieja Gduli (IS UW, „Krytyka Polityczna”), Janusza Ostrowskiego (IF UW)

15.45 Przerwa na lunch

16.45 Iwona Młoźniak (WFiS UW) – Genderowe i klasowe uwarunkowania pracy reprodukcyjnej „seniorów”
Dyskusja

17.15 Krzysztof Nowak (Instytut Filozofii UAM) – O kapitalizacji pojęcia pracy
Dyskusja

18.30-19.30 Florian Nowicki (Instytut Filozofii UW), Krzysztof Król (OZZ Inicjatywa Pracownicza, Poznań) – Kapitalizm absolutny a nienajemna praca reprodukcyjna
Dyskusja

Komitet organizacyjny Konferencji

– dr Barbara Godlewska–Bujok (WPiA UW)
Natalia Juchniewicz (WFiS UW)
– dr Michał Kozłowski (WFiS UW)
– dr Tomasz Kozłowski (WPiA UW)
Florian Nowicki (WFiS UW)
– dr Janusz Ostrowski (koordynator, WFiS UW) – j.k.ostrowski@uw.edu.pl, 609 293 067 (uwagi prosimy zgłaszać e-mailem lub telefonicznie)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *