Stowarzyszenie Marksistów Polskich ponownie działa!

Stowarzyszenie Marksistów Polskich znów działa! Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia członków, które odbyły się 6 stycznia i 5 marca br., reaktywowały po latach niefunkcjonowania jedyną polską organizację naukową zajmującą się badaniami i popularyzacją marksizmu – nadając jej nowe oblicze i wskazując kierunki działania na najbliższą przyszłość.

W reaktywację SMP włączyli się następujący członkowie Polskiego Towarzystwa Hegla i Marksa, stanowiący jego lewicowe skrzydło: Jerzy Kochan (Wiceprezes Zarządu Krajowego), Piotr Strębski (Sekretarz Generalny Zarządu Krajowego), Tomasz Rafał Wiśniewski (Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej) i Jan Kurowicki (Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego). Jest to odpowiedź na uwiąd, jakiego doznało PTHM w ostatnich latach, i zaprzestanie przez nie jakiejkolwiek działalności.

Podczas odbywających się w Warszawie Zgromadzeń wybrano nowy skład władz naczelnych Stowarzyszenia i dokonano najpilniejsze zmiany w obowiązującym Statucie. I tak, do Zarządu Głównego zostali wybrani: Jerzy Kochan (Szczecin) – na funkcję Prezesa SMP, Ewa Balcerek (Warszawa) – na funkcję Wiceprezesa, Piotr Strębski (Warszawa) – na funkcję Sekretarza Generalnego, Tomasz R. Wiśniewski (Warszawa) – na funkcję Skarbnika, i Jan Siomra (Wrocław) – na funkcję członka Zarządu. Z kolei skład Głównej Komisji Rewizyjnej został ustanowiony w kształcie: Jan Kurowicki (Jelenia Góra) – przewodniczący, Marek Zagajewski (Szczecin), Michał Kolasiński (Warszawa).

W zakresie planów merytorycznych uczestnicy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMP podjęli decyzje o wznowieniu wydawania comiesięcznego biuletynu informacyjnego, powołaniu i wydawaniu teoretycznego półrocznika marksistowskiego, podjęciu prac nad internetową biblioteką publikacji marksistowskich (w oparciu o stronę www.marksizm.edu.pl), przygotowaniu książkowego wydania publikacji Paula Henry Thiry, barona d’Holbacha Teologia kieszonkowa, czyli Krótki słownik religii chrześcijańskiej w tłumaczeniu prof. dr. hab. Jarosława Ładosza, zorganizowaniu dwudniowej konferencji naukowej z okazji 20 rocznicy śmierci twórcy Stowarzyszenia – prof. dr. hab. Jarosława Ładosza – przypadającej w listopadzie 2017 roku, zorganizowaniu i zwołaniu w połowie 2016 r. konferencji programowej Stowarzyszenia, organizowaniu na terenie Warszawy comiesięcznych spotkań dyskusyjno-kształceniowych oraz o nawiązaniu współpracy międzynarodowej z analogicznymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi zagranicą. Podjęto również decyzję o bezwzględnej niezależności – programowej, formalnej i materialnej – Stowarzyszenia Marksistów Polskich od istniejących partii i organizacji politycznych oraz podkreślono jego naukowy charakter.

Z pozostałych, pomniejszych ustaleń, zmieniono adres siedziby Stowarzyszenia, przyjęto uchwałę o wysokości składek członkowskich oraz podjęto decyzję o utworzeniu nowej strony internetowej Stowarzyszenia (pod adresem www.smp.edu.pl).

Stowarzyszenie Marksistów Polskich zaprasza w swoje szeregi wszystkich zainteresowanych działaniem na rzecz rozwijania myśli marksistowskiej – niezależnie od poglądów politycznych czy wykształcenia. Szczegółowe informacje jak przystąpić do SMP znajdują się tutaj.

Nowowybranym władzom SMP życzymy wytrwałości i sukcesów w realizacji postawionych celów!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *