Konferencja „Kapitalizm. Nowa fala imperializmu” – Pobierowo 2016

Konferencja naukowa z cyklu „Filozoficzne źródła nowoczesnej Europy”

Kapitalizm. Nowa fala imperializmu

Czytelnicy Karola Marksa a świat współczesny

Pobierowo 5-10 września 2016

Współczesny etap globalnego kapitalizmu przynosi w zaskakującym tempie nowe zjawiska kryzysowe, które wbrew kabaretowym tezom o końcu historii wskazują raczej na przyśpieszenie niebezpiecznych procesów rozpadu kapitalistycznego świata. Jeszcze niedawno wydawało się , że monocentryczny świat amerykańskiej dominacji jest stabilny na dziesięciolecia. Jeszcze niedawno wydawało się, Unia Europejska będzie już zawsze ostoją stabilizacji i przedmiotem marzeń i westchnień wszystkich ludzi na świecie.A jej przykład powiedzie wszystkich ku coraz bardziej lepszemu światu liberalizmu i stabilizacji rozwoju w ramach światowego rynku.

Zmiany, które nadeszły są druzgocące i zaostrzyły sprzeczności późnego kapitalizmu stawiając cały świat wręcz na krawędzi wojny światowej. Dotyczą one różnych obszarów życia społecznego i różnych obszarów świata. Należą do nich niewątpliwie:

– decentralizacja układu sił politycznych, militarnych i gospodarczych, wyłonienie się wielu konkurencyjnych centrów i bloków gospodarczych, militarnych;

– rozprzestrzenienie się imperialistycznych wojen już na całe regiony świata jak Bliski Wschód, Afryka północna i środkowa, narastanie napięcia na Dalekim Wschodzie;

– niespotykane do tej pory co do rozmiarów fale migracyjne z państw i społeczeństw upadłych w rezultacie imperialistycznej eksploatacji i wojen, fale migracyjne przypominające swymi rozmiarami, a może i konsekwencjami, czasy Wędrówek Ludów;

– kryzys ekonomiczny w Europie i na świecie, a jednocześnie bardzo szybki rozwój niektórych gospodarek i społeczeństw tradycyjnie zaliczanych do „trzecioświatowych”;

– kryzys europejski, który prowadzi do ekonomicznej stagnacji, ale także do intensyfikacji wyzysku wewnątrz kapitalistycznych społeczeństw Zachodu i niezwykle dynamicznego wzrostu rozwarstwienia społecznego, wytworzenia swoistych „bliskich kolonii” na przedmieściach wielkich miast, w biedniejszych krajach Unii Europejskiej, u sąsiadów za płotem. Obserwujemy zmasowany atak na uzyskane historycznie prawa pracownicze, poziom życia, bezpieczeństwo socjalne i prawa emerytalne;

– panująca hegemonia ideologii liberalizmu coraz częściej wspomagana jest nacjonalizmem, rasizmem, klerykalizmem. Na szeroką skalę stosowana jest taktyka zarządzania chaosem i szokiem, kreowania permanentnego stanu wyjątkowego, stanu wojny z niewidzialnym wrogiem i łamania w tym kontekście prawa międzynarodowego, praw człowieka i obywatela – z bandycka napaścią państwa na państwo i masowym stosowanym tortur przez aparaty władzy państwowej włącznie;

– rosnąca fala wielobarwnego politycznego  oporu wobec szerzącego się w ten sposób barbarzyństwa zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. Partie Podemos czy Syriza, zwycięstwo lewicy w Portugalii, opór  i walka w przeróżnych formach walki o socjalizm, o inny możliwy świat  i rosnąca fala naukowej, teoretycznej, kulturowej, awangardowej krytyki  współczesnego kapitalistycznego świata.

W tych warunkach czytelników Karola Marksa musi interesować wszystko, co w wielowymiarowej przestrzeni społecznej składa się na obserwowany proces, a co powinno stać się też przedmiotem badań socjologów, ekonomistów,  filozofów, kulturoznawców, teoretyków sztuki, politologów, pedagogów, historyków…

Do prezentacji referatów i wystąpień na tematy związane z przedstawionymi tu problemami, a pisane w duchu dociekliwych i poszukujących czytelników Karola Marksa, zapraszamy interdyscyplinarne grono pracowników naukowych, doktorantów i studentów. Nasza konferencja Nowej Krytyki odbędzie się w tym roku jak zwykle w Pobierowie, tym razem w dniach 5-10 września.

Zgłoszenia i abstrakty proszę nadsyłać do 1 maja 2016 na adres REDAKCJI  nowakrytyka@whus.pl

Warunkiem rejestracji i przyjęcia zgłoszenia jest wpłata 150 PLN opłaty konferencyjnej  na KONTO:

Fundacja „Z naszej strony”

Bank PEKAO S.A. VII o/Szczecin 06 1240 1864 1111 0010 1426 6758

z dopiskiem KONFERENCJA POBIEROWO 2016

Szczegółowy PROGRAM konferencji zostanie opublikowany do końca czerwca 2016. Podbijamy wszelkie delegacje. Wybrane referaty będą publikowane po konferencji na łamach czasopisma filozoficznego Nowa Krytyka bez dodatkowych opłat…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *