Polskie Towarzystwo Hegla i Marksa Badania nad heglizmem i marksizmem+48 504 699 231
kontakt@hegel-marks.pl

Polskie Towarzystwo Hegla i Marksa
Wydawnictwa
Biały Wieloryb, czyli Hegel i pozór
Biały Wieloryb, czyli Hegel i pozór

Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi i państwomiasto zapraszają na pierwsze spotkanie z cyklu 'NO TRUDNO’ poświęcone książce Marcina Pańkowa „Hegel i pozór. Źródło i przedmiot dialektyki spekulatywnej” Udział wezmą: Barbara Markowska Marcin Pańków Marcin Poręba Andrzej Wawrzynowicz Spotkanie poprowadzi Mateusz Falkowski „Hegel i pozór” to oryginalna reinterpretacja najważniejszych aspektów filozofii Hegla, sięgająca po […]

Ukazała się „De Non Existentia Dei, czyli o nieistnieniu Boga” Jerzego Kochana
Ukazała się "De Non Existentia Dei, czyli o nieistnieniu Boga" Jerzego Kochana

„De Non Existentia Dei, czyli o nieistnieniu Boga” to nowa książka wiceprezesa PTHM prof. dr. hab. Jerzego Kochana. Jak sam o niej mówi: „Na bohaterów książki wybrałem Kazimierza Łyszczyńskiego, Jana Mesliera, Giulia Cesare Vaniniego, Paula Holbacha, markiza de Sade’a, Immanuela Kanta, Johanna Gottlieba Fichtego, Ludwiga Feuerbacha, Fryderyka Engelsa, Karola Marksa, Zygmunta Freuda, a także Richarda […]

Ukazała się książka „Hegel i pozór” Marcina Pańkowa
Ukazała się książka "Hegel i pozór" Marcina Pańkowa

Książka „Hegel i pozór. Źródła i przedmiot dialektyki spekulatywnej” autorstwa dr. Marcina Pańkowa to oryginalna reinterpretacja najważniejszych aspektów filozofii Hegla, sięgająca po liczne narzędzia konceptualne współczesnej filozofii. Pańków pokazuje, że Hegel nie jest w żadnym razie „klasykiem” filozofii, który nie jest nam w stanie już nic powiedzieć o jej obecnej kondycji. Dlatego też jego książka […]

Z archiwum prof. prof. Kochana i Kurowickiego
Z archiwum prof. prof. Kochana i Kurowickiego

Od dziś na stronie PTHM w dziale Teksty on-line możemy przypomnieć sobie starsze artykuły (i gwoli prawdy: jeden wywiad) Jerzego Kochana („Konsumpcja: między terroryzmem a znawstwem”, „Oburzeni na kapitalizm” i „Trzy razy Paryż”) i Jana Kurowickiego („Krytyka biurokratyzmu jako kryptokrytyka realnego socjalizmu”). Nieustająco zapraszamy do lektury!

Duża aktualizacja tekstów na stronie
Duża aktualizacja tekstów na stronie

Od czasu ostatniej aktualizacji strony w dziale Teksty on-line pojawiło się sporo nowych publikacji, które chcieliśmy wpierw zebrać razem, by następnie to ogłosić. W zasadniczej mierze dotyczą one artykułów naszych członków, ale znaleźć można też kilka pozycji książkowo-monograficznych, w stosunku do których nie powinno się przejść obojętnym. Aktualizacji doczekał też dział dotyczący spuścizny prof. Marka […]

Dyskusja o książce „Podmiot i wolność. Dziedzictwo heglowskie i jego wrogowie”
Dyskusja o książce "Podmiot i wolność. Dziedzictwo heglowskie i jego wrogowie"

Polskie Towarzystwo Hegla i Marksa zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Czytelnia PTHM”, tym razem poświęcone książce dr. Tomasza Rafała Wiśniewskiego (IF UW) pt. „Podmiot i wolność. Dziedzictwo heglowskie i jego wrogowie”. Udział wezmą: Autor oraz dr hab. Marcin Poręba (IF UW), dr Michał Kozłowski (IF UW), dr Ewa Majewska (IK UJ), dr Janusz Ostrowski […]

„Dialektyka i historia” – po latach
"Dialektyka i historia" - po latach

Od dziś ze strony Polskiego Towarzystwa Hegla i Marksa można pobrać wydaną w 1980 r. w serii „Biblioteka Studiów nad Marksizmem” książkę byłego Prezesa PTHM prof. dr. hab. Aleksandra M. Ochockiego – Dialektyka i historia. Człowiek i praca w twórczości Karola Marksa – uchodzącą za jedną z najlepszych polskich prac z zakresu myśli marksistowskiej powstałych […]

„W kręgu filozofów” ukończone!
"W kręgu filozofów" ukończone!

Wraz z dodaniem ostatnich brakujących tekstów: Człowiek, praca i samowiedza, Konserwatyzm bezsilny i niezwyciężony, Konserwatyzm czy postęp społeczny?, Czytając Kierkegaarda, Klasyk socjologii, Apologia „filozofii naukowej”, Nauka w perspektywie historycznej, Autodestrukcja mitu nauki, Mądrość Ericha Fromma, Nauka w cieniu swastyki, Engels: interpretacja świata, Karola Kautskiego niedialektyczny materializm, Nad pismami Oskara Langego, Historyzm i krytyka, Lukács „po […]

Aktualizacja „W kręgu filozofów” Marka J. Siemka
Aktualizacja "W kręgu filozofów" Marka J. Siemka

Dzisiejszą aktualizacją strony PTHM kontynuujemy uzupełnianie internetowego zbioru spuścizny Marka J. Siemka. Prezentujemy kolejnych 10 tekstów z wydanego w 1984 roku zbioru pt. „W kręgu filozofów” (zawierającego przeważnie najwcześniejszą twórczość piśmienną Profesora): Od autora, Dwa światy Immanuela Kanta, Pozytywizm, czyli filozofia przeciw filozofii, Modernizm: filozofia i „życie”, Dlaczego Sokrates?, Najstarszy historyk filozofii, Dzieło wielce uczone, […]

„Filozofia – dialektyka – rzeczywistość” w komplecie!
"Filozofia - dialektyka - rzeczywistość" w komplecie!

Wraz z publikacją następujących tekstów „O przedmiocie filozofii”, „Myśl drugiej połowy XX wieku”, „Transcendentalizm jako stanowisko epistemologiczne”, „Marksizm a tradycja hermeneutyczna”, „Materializm historyczny jako filozofia marksizmu”, „Dialektyczna epistemologia Lukácsa” oraz wstępnego „Od autora” udało się opublikować całość książki Marka J. Siemka pt. Filozofia – dialektyka – rzeczywistość, która pierwotnie ukazała się w 1982 roku nakładem […]

Aktualizacja spuścizny Marka J. Siemka
Aktualizacja spuścizny Marka J. Siemka

Od dziś na naszej stronie w dziale Spuścizna Marka J. Siemka można odnaleźć i pobrać trzy kolejne teksty zmarłego przed dwoma laty Honorowego Prezesa PTHM: „Co Heglowi jest winien marksizm”, „Dwa modele intersubiektywności” i „O dialektyce kultury w Heglowskiej Fenomenologii ducha” . Wszystkie teksty przygotowane zostały w formacie DjVu. Zapraszamy do lektury!

Dwa nowe teksty Marka J. Siemka
Dwa nowe teksty Marka J. Siemka

Kontynuując projekt udostępniania w Internecie pism zmarłego przed dwoma laty Honorowego Prezesa PTHM prof. Marka J. Siemka umieściliśmy dziś na stronie Jego posłowie do polskiego wydania Dialektyki oświecenia Maxa Horkheimera i Teodora W. Adorno pt. „Rozum między światłem i cieniem oświecenia” oraz wstęp do Historii i świadomości klasowej György Lukácsa pt. „Marksizm jako filozofia” . […]

Już wkrótce nowy numer „Nowej Krytyki”!
Już wkrótce nowy numer "Nowej Krytyki"!

A w nim teksty przygotowane na konferencję „Karl Marx i jego czytelnicy. Druga edycja”, która obyła się we wrześniu 2012 roku. Bliższe informacje oraz kompletny spis treści do znalezienia tutaj. Czasopismo filozoficzne „Nowa Krytyka” można zakupić w salonach sieci dystrybucyjnej EMPIK na terenie całego kraju.

Ukazały się „Wykłady z filozofii nowoczesności” Marka J. Siemka
Ukazały się "Wykłady z filozofii nowoczesności" Marka J. Siemka

„Wykłady z filozofii nowoczesności” to drugi tom słynnych wykładów (nagranych na taśmy i starannie spisanych) prowadzonych przez prof. Siemka w ramach zajęć kursowych w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Na zajęcia te studenci i doktoranci chodzili zwykle przez wszystkie lata studiów, niezależnie od zaliczenia kursów – profesor Siemek był bowiem fantastycznym wykładowcą. Ze swadą i językową […]

Nowe teksty na stronie
Nowe teksty na stronie

Od ostatniej aktualizacji wrzuciliśmy na stronę PTHM-u kilka tekstów znalezionych w sieci lub specjalnie przygotowanych: artykuły członków PTHM prof. dr hab. Jana Kurowickiego („O czytaniu Marksa, gdy stał się on potworem”) i dr Ryszarda Gaja („Filozofia i życie. Racjowitalizm i perspektywizm Jose Ortegi y Gasseta wobec bezradności filozofów”), a także zmarłego przed paroma laty prof. […]

Marksizm, intelektualiści i historia
Marksizm, intelektualiści i historia

Od dziś na stronie dwa arcyciekawe teksty, zarówno jeśli chodzi o poruszoną tematykę, jak i sposób ujęcia: Janusza Dobieszewskiego „Marksizm a narodnictwo rosyjskie” oraz Iringa Fetschera „Rola intelektualistów w rewolucyjnym ruchu robotniczym. Brecht i Sartre”. Pierwszy z wymienionych ukazuje ciekawy trop – rosyjski „trop narodnicki” – w odczytywaniu myśli Marksa jako „nie-deterministyczno-ekonomicznej” i „nie-fatalistyczno-historycznej” a […]

Polak i Rosjanin dwa bratanki?
Polak i Rosjanin dwa bratanki?

Kończymy dziś cykl publikacji członków PTHM związany z filozofią rosyjską. Od ostatniej aktualizacji na naszych stronach pojawiły się artykuły Janusza Dobieszewskiego („Marksizm i neomarksizm”, „Aleksander Hercen – filozofia czynu, filozofia osobowości”, „Michaił Bakunin – teoria rewolucyjna jako filozofia negacji”) i Jacka Uglika („Heglowskie inspiracje Michała Bakunina. O rzeczywistości tego, co rozumne i rozumności tego, co […]

W kręgu filozofii rosyjskiej
W kręgu filozofii rosyjskiej

Dzisiejsza aktualizacja tekstów – z racji osoby ich autora: Janusza Dobieszewskiego – oscyluje wokół problematyki filozofii rosyjskiej, szczególnie zaś związków pomiędzy tą filozofią (przyjmując założenie, że można mówić o jakiejś homogenicznej „filozofii rosyjskiej”) a myślą Hegla („Hegel w Rosji”, „Wissariona Bielińskiego zmagania z rzeczywistością”) oraz praktyką, i jej wpływem, ruchu marksistowskiego na rzeczywistość społeczną („Radzieckie […]

Lekcja poglądowa
Lekcja poglądowa

Największą zaletą prezentowanych dziś tekstów (Toma Rockmore’a „Fichte a heglowski marksizm Lukácsa” i Shlomo Avineriego „’Ja’, działalność gospodarcza i dialektyka społeczeństwa obywatelskiego u Hegla”) jest samo postawienie – ciekawych bądź co bądź – problemów i zagadnień do zbadania. Jeśli zaś chodzi o ich treść, to przede wszystkim irytująca jest ich tendencyjność (obrona za wszelką cenę […]

Zapowiedź zrealizowana
Zapowiedź zrealizowana

I słowo ciałem się stało. Zapraszamy do lektury dwóch artykułów, pióra członków PTHM. Marek Zagajewski zaprasza nas do rozważenia rozróżnienia dwóch koncepcji „komunizmu” i pokazuje, jak „komunizm” w sytuacji jego widmowości i historycznej nierzeczywistości staje się coraz większym straszakiem tzw. „wolnego świata”, i „im dalej od komunizmu” tym jest on coraz bardziej realny i problemowy. […]

Drobnym suplementem…
Drobnym suplementem...

…na dziś publikujemy artykuł Marka J. Siemka z 1988 roku, będący swoistym (lub mogą być swoistym, jako że nie takie było jego przeznaczenie, a i zapewne intencja) wprowadzeniem-komentarzem problemowym do Tez o Feuerbachu Karola Marksa: „Poznanie jako praktyka (Prolegomena do przyszłej epistemologii)„. W najbliższym czasie będziemy kontynuować publikację kolejnych tekstów M. J. Siemka oraz członków […]

Dorobek członków PTHM [1]
Dorobek członków PTHM [1]

W ramach drugiej dziś aktualizacji publikujemy dwa artykuły prezesa PTHM – prof. dr. hab. Aleksandra Ochockiego: Brecht, Lukács i cień Falstaffa (opublikowany pierwotnie w czasopiśmie „Nowa Krytyka” w 2004 roku) oraz Marks a teoria realnego socjalizmu (opublikowany w zbiorowej pracy pod red. Marka J. Siemka w 1988 r.). Teksty do znalezienia tutaj.

Nowe teksty Marka J. Siemka
Nowe teksty Marka J. Siemka

Druga partia tekstów ze spuścizny zmarłego Marka J. Siemka rozłożyła się w okresie tygodniowym. 19 czerwca opublikowaliśmy pierwszy z bardzo znanych tekstów, dotyczący filozofii Louisa Althussera i jej niezrozumienia na gruncie „popularnej” filozofii marksistowskiej (pt. Filozof niepopularny); dziś zaś udostępniamy równie słynny wstęp do książki György Lukácsa „Młody Hegel. O powiązaniach dialektyki z ekonomią” pt. […]

Pierwsze (nowe) teksty ze spuścizny M. J. Siemka
Pierwsze (nowe) teksty ze spuścizny M. J. Siemka

Za informacją z 9 czerwca br. publikujemy dziś pierwsze (nowe) teksty ze spuścizny piśmienniczej prof. Marka Jana Siemka. Na pierwszy ogień wzięliśmy zbiór najwcześniejszych tekstów, często pisanych przez Siemka zaraz po studiach magisterskich, lub niedługo po nich, w czasie studiów doktorskich. Głównym tekstem dzisiejszego wyboru jest „Hegel: Rozum i historia” – zwięzłe, błyskotliwe i odznaczające się […]