Duża aktualizacja tekstów na stronie

Od czasu ostatniej aktualizacji strony w dziale Teksty on-line pojawiło się sporo nowych publikacji, które chcieliśmy wpierw zebrać razem, by następnie to ogłosić. W zasadniczej mierze dotyczą one artykułów naszych członków, ale znaleźć można też kilka pozycji książkowo-monograficznych, w stosunku do których nie powinno się przejść obojętnym. Aktualizacji doczekał też dział dotyczący spuścizny prof. Marka J. Siemka, w którym umieściliśmy jego rozprawę habilitacyjną „Idea transcendentalizmu u Fichtego i Kanta: studium z dziejów filozoficznej problematyki wiedzy”.

Wśród wzmiankowanych tekstów znajdują się również: dwa wywiady z prof. Janem Kurowickim („Każdego można kupić” i „Myślenie z Heglem i Marksem”), dwa artykuły dr Marka Zagajewskiego („Demokracja bez ludu” i „Komunizm a religia. Religia jako „opium”, czyli krytyka krytyki religii”), a także rozprawy doktorskie dr Floriana Nowickiego („Społeczne znaczenie płci w marksistowskiej teorii historii”) i dr Jana Swianiewicza („Możliwość makrohistorii: Braudel, Wallerstein, Deleuze”).

Zapraszamy do lektury!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *