Roubini w Financial Post: „Marks miał rację, kapitalizm może zniszczyć sam siebie”

Nouriel Roubini cytuje w tym tygodniu ekonomistę jeszcze bardziej kontrowersyjnego niż on sam, by wyjaśnić stan światowej burzliwej gospodarki.

„Karol Marks miał rację, w pewnym momencie kapitalizm może zniszczyć się sam”, twierdzi pan Roubini w wywiadzie dla Wall Street Journal. „Myśleliśmy, że rynki działają. One jednak nie działają.”

Pan Roubini powiedział również, że jest więcej niż 50% szans na to, że świat pogrąży się w kolejnej globalnej recesji, a następne dwa do trzech miesięcy ujawnią kierunek podążania gospodarki.

„Jesteśmy teraz na przeciążonej prędkości i nie wiemy, czy będziemy iść w górę czy w dół”, powiedział.

Ekonomista – znany jako Dr Doom [Doktor Fatum – przyp. tłum.] z uwagi na jego przewidywania w 2008 roku kryzysu finansowego i z innych złowieszczych prognoz – powiedział, że ze strony banków centralnych niezbędne jest więcej polityki pieniężnej, aby uniknąć kolejnej katastrofy.

W Stanach Zjednoczonych „w dłuższym dystansie może być potrzebne QE3, QE4, QE5”, powiedział. [QE – program skupu przez amerykański FED obligacji oraz innych papierów wartościowych w celu pobudzenia gospodarki USA – przyp. tłum.]

Jednak sama polityka pieniężna nie będzie wystarczająca, a firmy i rządy nie pomagają.

W rozwiniętych gospodarkach, takich jak USA i kraje strefy euro, aby zniwelować poziom zadłużenia tych gospodarek, realizowane są programy oszczędnościowe, kiedy zaś powinna być wprowadzona większa stymulacja monetarna – powiedział.

I tak poprzez redukcję kosztów pracy i siedzenie na kapitale, amerykańskie przedsiębiorstwa stworzyły „paragraf 22”.

„Jest tak ponieważ nie można utrzymać przesuwania dochodów z pracy do kapitału bez posiadania nadmiaru mocy produkcyjnych i przy braku zagregowanego popytu. A tak się właśnie teraz dzieje”, powiedział ekonomista.

W obszernym wywiadzie pan Roubini powiedział, że jest możliwe, że Włochy czy Hiszpania mogą w ciągu pięciu lat zdecydować się na opuszczenie strefy euro. Nie był w stanie się również nie zgodzić z założeniem kontrowersyjnej obniżki wiarygodności przez Standard & Poor, że Stany Zjednoczone były na niezrównoważonej ścieżce fiskalnej, pogorszonej jeszcze przez impas panujący w Waszyngtonie.

Roubini stwierdził, że swoje pieniądze lokuje w gotówce, wraz z obligacjami amerykańskiego Skarbu Państwa. „Teraz nie jest czas na ryzykowne aktywa” – powiedział.

Źródło: Financial Post, 12 sierpnia 2011 r.

Po co komu lewicowy filozof

Z dr. Januszem Ostrowskim z Instytutu Filozofii UW, szefem Polskiego Towarzystwa Hegla i Marksa, rozmawia Agata Czarnacka. Źródło: portal „Lewica24.pl”. AC: No, […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *