Marksizm, intelektualiści i historia

Lexcycle_Stanza_iconOd dziś na stronie dwa arcyciekawe teksty, zarówno jeśli chodzi o poruszoną tematykę, jak i sposób ujęcia: Janusza Dobieszewskiego „Marksizm a narodnictwo rosyjskie” oraz Iringa Fetschera „Rola intelektualistów w rewolucyjnym ruchu robotniczym. Brecht i Sartre”. Pierwszy z wymienionych ukazuje ciekawy trop – rosyjski „trop narodnicki” – w odczytywaniu myśli Marksa jako „nie-deterministyczno-ekonomicznej” i „nie-fatalistyczno-historycznej” a uwzględniającej (czy też: dowartościowującej) aspekt polityczny (woluntarystyczny) i przygodno-historyczny, uwzględniający specyfikę rozwoju historycznego (uosobieniem tej wizji marksizmu jest praktyka teoretyczna i polityczna Lenina i bolszewików – ortodoksyjnych marksistów zachowujących „ducha” myśli Marksa). W swoim tekście I. Fetscher – profesor filozofii Uniwersytetu im. J. W. Goethego we Frankfurcie nad Menem – przedstawia zaś ujęcia roli i motywacji burżuazyjnej inteligencji w ramach rewolucyjnego ruchu robotniczego – na przykładach klasyków myśli marksistowskiej, Bertolta Brechta i Jean-Paul Sartre’a. Teksty z pewnością nie rozstrzygają postawionych problemów, jednak stanowią wyborny punkt wyjścia do nowych, dalszych badań. Zapraszamy do lektury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *