Zapowiedź zrealizowana

I słowo ciałem się stało. Zapraszamy do lektury dwóch artykułów, pióra członków PTHM. Marek Zagajewski zaprasza nas do rozważenia rozróżnienia dwóch koncepcji „komunizmu” i pokazuje, jak „komunizm” w sytuacji jego widmowości i historycznej nierzeczywistości staje się coraz większym straszakiem tzw. „wolnego świata”, i „im dalej od komunizmu” tym jest on coraz bardziej realny i problemowy. Z kolei Janusz Dobieszewski, w swoim świetnym artykule „O marksizmie Karla Korscha”, pokazuje dialektyczne perypetie intelektualistycznego tzw. „marksizmu humanistycznego” i rozstrzyga ambiwalentność krytyki „rewolucji realnej” z perspektywy „rewolucji niedokonanej”. Teksty tradycyjnie do znalezienia tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *