Drobnym suplementem…

…na dziś publikujemy artykuł Marka J. Siemka z 1988 roku, będący swoistym (lub mogą być swoistym, jako że nie takie było jego przeznaczenie, a i zapewne intencja) wprowadzeniem-komentarzem problemowym do Tez o Feuerbachu Karola Marksa: „Poznanie jako praktyka (Prolegomena do przyszłej epistemologii)„. W najbliższym czasie będziemy kontynuować publikację kolejnych tekstów M. J. Siemka oraz członków PTHM – tutaj na „pierwszy ogień” pójdą artykuły Marka Zagajewskiego i Janusza Dobieszewskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *