Konferencja w Pobierowie w 2015: Róża Luksemburg i socjalistyczna strategia dla Europy: „Socjalizm albo barbarzyństwo!”

Zapraszamy na kolejną konferencję naukową z cyklu „Filozoficzne źródła nowoczesnej Europy”, która odbędzie się w Pobierowie w dniach 2-7 września 2015 r., a której myślą przewodnią będzie „Róża Luksemburg i socjalistyczna strategia dla Europy: 'Socjalizm albo barbarzyństwo!'”

Róża Luksemburg (urodzona 5 marca 1871 w Zamościu, zamordowana 15 stycznia 1919 w Berlinie) jest wybitną postacią zarówno światowej humanistyki, nauk społecznych, jak i światowego ruchu rewolucyjnego. Jako kobieta zajmująca się w sposób wybitny nauką i polityką jest do dziś postacią ciągle nam współczesną i bliską. Jako marksistka, jako rewolucjonistka, jako wzór emancypującej się kobiety, ale także jako nowoczesna Polka, Żydówka, europejka i internacjonalistka.
Jej prace badawcze, gorąco dyskutowane w czasach ich pierwszej publikacji, nabrały po stu latach nowego blasku i zdumiewającej aktualności.
Róża Luksemburg okazuje się niezwykle inspirującą i nowoczesną w czasach Europy zjednoczonej w ramach Unii Europejskiej, w warunkach intensywnych procesów globalizacji, w ogniu walk z hegemonią neoliberalizmu i kreowanym przez prawice kryzysem ekonomicznym, w sytuacji realnej dezorganizacji europejskiej lewicy i intensywnych poszukiwań nowych form jej organizacji i dynamizacji.

Celem konferencji jest dyskusja i analiza zarówno dorobku teoretycznego Róży Luksemburg, jak i współczesnych problemów teoretycznych, społecznych, politycznych związanych z tak bliską jej rewolucyjną perspektywą przebudowy Europy i świata. Zapraszamy do nadsyłania na naszą konferencją zgłoszeń referatów i wystąpień związanych z następującą problematyką:

 1. Róża Luksemburg – jej dorobek i jego aktualność.
 2. Kryzys współczesnego kapitalizmu. Krytyka neoliberalizmu, neokolonializmu, militaryzmu
 3. Neoliberalizm i jego hegemonia. Perspektywy hegemonii socjalistycznej
 4. Współczesne formy własności, wyzysku i eksploatacji
 5. Róża Luksemburg a nowoczesna teoria klas i walki klasowej
 6. Spory o teorię kapitalizmu
 7. Totalitarna demokracja liberalna a człowiek jednowymiarowy
 8. Wojna i militaryzm jako element kapitalistycznej reprodukcji
 9. Róża Luksemburg i rewolucyjny feminizm
 10. Rewolucja kulturalna jako obrona przed barbarzyństwem. Nowy paradygmat kulturowy
 11. Spory o kształt społeczeństwa post-kapitalistycznego.Socjalizm i komunizm
 12. W poszukiwaniu współczesnego podmiotu rewolucyjnego. Partia czy sieć
 13. Polityka i ideologia w kulturze i sztuce. Sztuka rewolucyjna

Zgłoszenia wraz z abstraktami wystąpień proszę nadsyłać do 30 czerwca 2015 r. na adres prof. Jerzego Kochana: jerzy_kochan@poczta.onet.pl

Warunkiem rejestracji jest wpłata 150,00 PLN opłaty konferencyjnej na konto bankowe:

Fundacja „Z naszej strony”
Bank PEKAO S.A. VII o/Szczecin 06 1240 1864 1111 0010 1426 6758
z dopiskiem KONFERENCJA POBIEROWO

Koszty zakwaterowania pokrywają organizatorzy. Podbijamy wszelkie delegacje.

Referaty będą publikowane po konferencji na łamach czasopisma filozoficznego Nowa Krytyka bez dodatkowych opłat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *