Polskie Towarzystwo Hegla i Marksa Badania nad heglizmem i marksizmem+48 504 699 231
kontakt@hegel-marks.pl

Polskie Towarzystwo Hegla i Marksa
Konferencja w Pobierowie w 2015: Róża Luksemburg i socjalistyczna strategia dla Europy: „Socjalizm albo barbarzyństwo!”

rosaZapraszamy na kolejną konferencję naukową z cyklu „Filozoficzne źródła nowoczesnej Europy”, która odbędzie się w Pobierowie w dniach 2-7 września 2015 r., a której myślą przewodnią będzie „Róża Luksemburg i socjalistyczna strategia dla Europy: 'Socjalizm albo barbarzyństwo!'”

Róża Luksemburg (urodzona 5 marca 1871 w Zamościu, zamordowana 15 stycznia 1919 w Berlinie) jest wybitną postacią zarówno światowej humanistyki, nauk społecznych, jak i światowego ruchu rewolucyjnego. Jako kobieta zajmująca się w sposób wybitny nauką i polityką jest do dziś postacią ciągle nam współczesną i bliską. Jako marksistka, jako rewolucjonistka, jako wzór emancypującej się kobiety, ale także jako nowoczesna Polka, Żydówka, europejka i internacjonalistka.
Jej prace badawcze, gorąco dyskutowane w czasach ich pierwszej publikacji, nabrały po stu latach nowego blasku i zdumiewającej aktualności.
Róża Luksemburg okazuje się niezwykle inspirującą i nowoczesną w czasach Europy zjednoczonej w ramach Unii Europejskiej, w warunkach intensywnych procesów globalizacji, w ogniu walk z hegemonią neoliberalizmu i kreowanym przez prawice kryzysem ekonomicznym, w sytuacji realnej dezorganizacji europejskiej lewicy i intensywnych poszukiwań nowych form jej organizacji i dynamizacji.

Celem konferencji jest dyskusja i analiza zarówno dorobku teoretycznego Róży Luksemburg, jak i współczesnych problemów teoretycznych, społecznych, politycznych związanych z tak bliską jej rewolucyjną perspektywą przebudowy Europy i świata. Zapraszamy do nadsyłania na naszą konferencją zgłoszeń referatów i wystąpień związanych z następującą problematyką:

 1. Róża Luksemburg – jej dorobek i jego aktualność.
 2. Kryzys współczesnego kapitalizmu. Krytyka neoliberalizmu, neokolonializmu, militaryzmu
 3. Neoliberalizm i jego hegemonia. Perspektywy hegemonii socjalistycznej
 4. Współczesne formy własności, wyzysku i eksploatacji
 5. Róża Luksemburg a nowoczesna teoria klas i walki klasowej
 6. Spory o teorię kapitalizmu
 7. Totalitarna demokracja liberalna a człowiek jednowymiarowy
 8. Wojna i militaryzm jako element kapitalistycznej reprodukcji
 9. Róża Luksemburg i rewolucyjny feminizm
 10. Rewolucja kulturalna jako obrona przed barbarzyństwem. Nowy paradygmat kulturowy
 11. Spory o kształt społeczeństwa post-kapitalistycznego.Socjalizm i komunizm
 12. W poszukiwaniu współczesnego podmiotu rewolucyjnego. Partia czy sieć
 13. Polityka i ideologia w kulturze i sztuce. Sztuka rewolucyjna

Zgłoszenia wraz z abstraktami wystąpień proszę nadsyłać do 30 czerwca 2015 r. na adres prof. Jerzego Kochana: jerzy_kochan@poczta.onet.pl

Warunkiem rejestracji jest wpłata 150,00 PLN opłaty konferencyjnej na konto bankowe:

Fundacja „Z naszej strony”
Bank PEKAO S.A. VII o/Szczecin 06 1240 1864 1111 0010 1426 6758
z dopiskiem KONFERENCJA POBIEROWO

Koszty zakwaterowania pokrywają organizatorzy. Podbijamy wszelkie delegacje.

Referaty będą publikowane po konferencji na łamach czasopisma filozoficznego Nowa Krytyka bez dodatkowych opłat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *