Rezygnacja dr. Jakuba Kloc-Konkołowicza

W dniu 17 grudnia 2015 r. dr Jakub Kloc-Konkołowicz złożył rezygnację z funkcji Sekretarza Polskiego Towarzystwa Hegla i Marksa ds. Badań Naukowych oraz rezygnację z członkostwa w PTHM.

Dr Jakub Kloc-Konkołowicz pracuje jako adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Filozofii Społecznej, jest także gościnnym badaczem w Instytucie Badań Społecznych Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie nad Menem. Zawodowo zajmuje się filozofią społeczną, filozofią transcendentalną oraz klasyczną i współczesną filozofią niemiecką.

Doktorowi Jakubowi Kloc-Konkołowiczowi składamy gorące podziękowania za dotychczasową współpracę, wsparcie i inspirację, i życzymy Mu dalszych sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *