Program konferencji „Róża Luksemburg i socjalistyczna strategia dla Europy”

Konferencja naukowa z cyklu „Filozoficzne źródła nowoczesnej Europy”
Pobierowo 2-7 września 2015

Róża Luksemburg i socjalistyczna strategia dla Europy: „Socjalizm albo barbarzyństwo!”

PROGRAM

 2 września /środa/

– przyjazd i zakwaterowanie od godziny 12.00

godz.18.00 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI /sala kominkowa/

3 września /czwartek/

godz. 10.00 – 14.00

 • Zbigniew Wiktor (Uniwersytet Wrocławski): Przydatność teorii Róży Luksemburg dla poznania współczesnego globalnego kapitalizmu
 • Katarzyna Ciarcińska (Uniwersytet Szczeciński): Proletariacki feminizm Róży Luksemburg
 • dr Ewa Kochan (Uniwersytet Szczeciński): Daniel Guérin o Róży Luksemburg i spontaniczności rewolucyjnej
 • dr Michał Rauszer (Uniwersytet Śląski): Wartość jako pochodna imperializmu. Róża Luksemburg i możliwy model antropologii ekonomicznej
 • Paweł Szelegieniec ( Uniwersytet Jagielloński): Kapitalizm monopolistyczny jako paradygmat radykalnej ekonomii politycznej
 • Jakub Nikodem (Uniwersytet Warszawski): Socjalizm albo barbarzyństwo. Załamanie się ideologii neoliberalnej a powracające widmo faszyzmu

PRZERWA OBIADOWA

godz. 16.00 – 19.00

 • Tymoteusz Kochan (Uniwersytet Szczeciński): Polityczna reprodukcja kapitału
 • Jakub Barszczewski (Uniwersytet Białostocki): Socjalizm XXI wieku – alternatywa czy utopia?
 • Kamil Piskała (Uniwersytet Łódzki): Przeciwko hipotezie reformistycznej. Od Róży Luksemburg do Oskara Langego i Wandy Wasilewskiej
 • Andrzej Wojtaszak: Koncepcje federacyjne Leona Wasilewskiego
 • Łukasz Moll (Uniwersytet Śląski): Dialektyka uniwersalizmu. Kryzys Europy w optyce Etienne’a Balibara

PRZERWA

godz. 20.00

 • prof. Jerzy KochanDe non existentia dei… socjalizm a religia /Wokół książki Jerzego Kochana „De non existentia czyli o nieistnieniu boga”, wyd. SCHOLAR, Warszawa 2015/

4 września /piątek/

godz. 10.00 – 14.00

 • prof. Tomasz R. Wiśniewski (Uniwersytet Warszawski): Szkoła frankfurcka a postmodernizm – przypadek pewnego nieporozumienia
 • dr Bartosz Mika (Uniwersytet Gdański): Thorstein Veblen a klasycy marksizmu
 • prof. Zbigniew Galor (Uniwersytet Szczeciński): Lumpenkapitalizm jako efekt akumulacji kapitału i lumpenrozwoju – Między Różą Luksemburg oraz Andre Gunderem Frankiem
 • Borys Cymbrowski, Szymon Pytlik (Uniwersytet Opolski): Socjologia historyczna avant la lettre. „Rozwój przemysłu w Polsce” R. Luksemburg jako przyczynek do współczesnych badań w zakresie historycznie zorientowanych nauk społecznych
 • Michał Sokolski (Uniwersytet Szczeciński): Od Williama Morrisa do Edwarda Thompsona: kultura i rewolucja w brytyjskiej tradycji marksistowskiej
 • Michał Siermiński (Uniwersytet Warszawski, Bez Dogmatu): „Solidarność” Leszka Kołakowskiego

PRZERWA OBIADOWA

godz. 15.00 – 19.00

PANEL: Wymiary panowania i hegemonii w procesach transformacji ustrojowej

 • Magdalena Ozimek (Uniwersytet Opolski): Politolożka czyta Gramsciego: od hegemonii do polityczności
 • prof. Bohdan Kaczmarek (Uniwersytet Warszawski): Hegemonia polityczna. Współczesne zastosowania kategorii artykulacji interesów ustrojowych i tzw. interesów teoretycznych. Przykład transformacji ustrojowej realnego socjalizmu
 • prof. Mirosław Karwat (Uniwersytet Warszawski): Pojęcie hegemonii. Ideologiczno-kulturowy wymiar hegemonii
 • prof. Tadeusz Klementewicz (Uniwersytet Warszawski): Między hegemonią, ładem wielobiegunowym a global governance. Historyczne warianty koordynacji globalnego kapitalizmu

PROJEKCJA

 • prof. Filip Pierzchalski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – Bydgoszcz): Wyobrażenia męskości w patriarchalnej kulturze hegemonii na przykładzie sztuki „One Minute” (40 min projekcja + komentarz)

godz. 20.00

 • prof. Jan Kurowicki: Zerowość estetyczna i granice sztuki

5 września /sobota/

godz. 10.00 – 13. 00

WARSZTAT: Wokół „Czarnej księgi polskich artystów

 • dr Mikołaj Iwański /Akademia Sztuki Szczecin/
 • prof. Rafał Jakubowicz (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wszechnica Inicjatywy Pracowniczej)

PRZERWA OBIADOWA

godz. 15:00-16:30

 • dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz: Emancypacyjny potencjał sztuki (wykład i dyskusja)

godz. 17.00-19.00

WERNISAŻ: „Najmłodsza siostra”

 • Prof. Agata Zbylut (Pracownia Działań Intermedialnych i Interaktywnych): NAJMŁODSZA SIOSTRA – wystawa i prezentacja filmów Jagoda Dukiewicz, Małgorzata Goliszewska, Karolina Łatowska, Anita Majewska, Andrzej Mara, Małgorzata Michałowska, Patrycja Migiel, Teresa Otulak, Tatiana Pancewicz, Katarzyna Sokół, Barbara Szczepaniak, Konrad Wujciów

godz. 20.00 – 22.00: PREZENTACJA

 • prof. Rafał Jakubowicz (Pracownia Sztuki w Przestrzeni Społecznej): Prezentacja filmów: Dawid Marszewski, Michalina Mistrzak & Anna Raczynski, Justyna Orłowska, Paulina Piórkowska, Julia Popławska

6 września /niedziela/

godz. 10.00 – 14.00

 • Michał Pytlik (Uniwersytet Opolski): Tworzenie nadbudowy w świetle teorii dysonansu poznawczego
 • Ilona Koutny (UAM – Poznań): Polityka językowa w Europie i kwestia wspólnego języka
 • dr Janusz Jartyś (Uniwersytet Szczeciński): Polska lewica wobec LGBT (na tle wkładu socjalistów i socjaldemokratów w zmianę oblicza obyczajowego Europy)
 • Grzegorz Wyczyński (Uniwersytet Wrocławski): Kultura popularna, kultura masowa i radykalne strategie emancypacyjne we współczesnym świecie

PRZERWA OBIADOWA

godz. 16.00 – 19.00

 • Barbara Więckowska (Uniwersytet Szczeciński): Między imperializmem narodowym, a liberalizmem ekonomicznym. „Akumulacja kapitału” Róży Luksemburg i jej konteksty
 • Damian Winczewski (Uniwersytet Szczeciński): Pieniądz i zagregowany popyt w polskiej marksistowskiej ekonomii politycznej
 • dr Mariusz Baranowski (UAM – Poznań): Kryzys kapitalizmu a reżimy socjalne. Próba eksplikacji
 • dr Sławomir Czapnik (Uniwersytet Opolski): Kolej na ROWERlucję. Kult samochodu w kapitalizmie

20.00: UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

7 września /poniedziałek/

WYJAZD uczestników

 

UWAGA!

Możliwe są oczywiście jeszcze drobne zmiany w przedstawionym programie. Proszę też zgłaszać wszelkie błędy, zmiany afiliacyjne, w tytułach itp.
Przypominamy, że referenci, którzy chcą opublikować swoje wystąpienia proszeni są o złożenie swoich artykułów w trakcie trwania konferencji (artykuł, summary, keywords, notka o Autorze, płyta lub możliwość zgrania).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *