Ukazały się „Wykłady z filozofii nowoczesności” Marka J. Siemka

Marek Jan Siemek - Wykłady z filozofii nowoczesności„Wykłady z filozofii nowoczesności” to drugi tom słynnych wykładów (nagranych na taśmy i starannie spisanych) prowadzonych przez prof. Siemka w ramach zajęć kursowych w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Na zajęcia te studenci i doktoranci chodzili zwykle przez wszystkie lata studiów, niezależnie od zaliczenia kursów – profesor Siemek był bowiem fantastycznym wykładowcą. Ze swadą i językową elegancją omawiał najważniejsze i najtrudniejsze zagadnienia filozofii społecznej i specyficznie rozumianej filozofii nowoczesności, czyli tych koncepcji filozoficznych, które stworzyły podwaliny dzisiejszego świata – od starożytnych Greków, przez średniowieczną myśl społeczną, Kartezjusza, Hegla i Marksa, po Habermasa. Niezwykle ciekawa interpretacja greckich pojęć i sposobu myślenia Hellenów, aktualne odwołania do najciekawszych elementów filozofii perypatetyckiej, heglowskiej czy marksowskiej, erudycyjny, przykuwający uwagę styl – to charakterystyczne cechy wykładów Siemka.

Książka – podobnie jak „Wykłady z klasycznej filozofii niemieckiej” – zawiera płytę CD z oryginalnym nagraniem wypowiedzi profesora. Książkę można nabyć tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *