Konferencja „Karl Marx i jego czytelnicy”

Czasopismo filozoficzne „Nowa Krytyka” oraz Polskie Towarzystwo Hegla i Marksa zapraszają na konferencję z cyklu „Filozoficzne źródła nowoczesnej Europy” pt. „Karl Marx i jego czytelnicy”, która odbędzie się w dniach 1-7 września br. w Pobierowie (ul. Grunwaldzka 66).

PROGRAM KONFERENCJI

1 września

Przyjazd i zakwaterowania od 12.00

20.00: OTWARCIE KONFERENCJI /sala konferencyjna/

2 września

10.00-14.00: część I

Prof. Jerzy Kochan – Marksizm, neomarksizm, postmarksizm…

Dr Krzysztof Nowak – Jaką teorią jest marksowska teoria wartości opartej na pracy

Katarzyna Bielińska – Koncepcja myślenia rewolucji u Milana Kangrgi

Dr Janek Sowa – Czy epoka rewolucji socjalnej już nadeszła? Praca materialna i kapitalizm kognitywny jako wewnętrzna granica akumulacji kapitału

Mariusz Turowski – C. B. Macphersona idea „transferu władzy”

DYSKUSJA

14.00-16.00: przerwa obiadowa

16.00-19.00 – część II

Prof. Tomasz Czakon – Ocena marksizmu w Polsce po 1989 roku

Zbigniew Marcin Kowalewski – Wyzysk i opór wobec wyzysku w społeczeństwie przejściowym. Upadek „realnego socjalizmu” w świetle teorii marksowskiej

Paweł Łuczak – Walka klas – siła twórcza antagonistycznych formacji społecznych

Mikołaj Mirowski – Geneza i recepcja pojęcia „rewolucji permanentnej” w pismach Karola Marksa i Fryderyka Engelsa

22.00: Nocny Pełnomorski Klub Dyskusyjny /sala kominkowa/

3 września

10.00-14.00 – część III

Prof. Aleksander Ochocki – Czy istniał jakiś Marks?

Dr Mariusz Baranowski – Popperowska (pseudo)krytyka filozofii Marksa

Dr Bogusław Jasiński – Marksowski program przekraczania filozofii Hegla

Łukasz Milenkowicz – Widmo utopii: Derrida – czytelnik Marksa?

Jacek Schodowski – Myślenie kapitalizmu z Marksem i Lacanem

DYSKUSJA

14.00-16.00 przerwa obiadowa

16.00-19.00: część IV

Dr Michał Kozłowski – Foucault czyta Marksa. Marks czyta Foucault. Teoretyczne stawki zerwania

Joanna Bednarek – Marks autonomistów: poza dziewiętnastowieczną episteme

Borys Cymborowski – Między Marksem a Engelsem. Analiza historyczna Perry`ego Andersona

Dawid Matuszek – Marks versus Lacan. Rewolucja kontra rewolucja

Mateusz Janik – Polityczna ontologia globalizacji – Antonio Negri a tradycja marksizmu

DYSKUSJA

22.00: Nocny Pełnomorski Klub Dyskusyjny

4 września

10.00-14.00: część V

Prof. Jan Kurowicki – Przyroda jako historyczne zjawisko w obrębie praktyki

Jakub Majmurek Karol Marks czytelnik: nienapisana rozprawa o Balzacu

Dr Przemysław Pluciński Metromarksizm, czyli o marksistowskich korzeniach badań nad miastem. Źródła i kontynuacje

Krzysztof Król, Oskar Szwabowski Czytanie polityczne

DYSKUSJA

14.00-16.00 przerwa obiadowa

16.00-19.00 – część VI

Agnieszka Kowalczyk – „Posthumanistyczne” czytanie Marksa – granice pojęcia pracy

Prof. Ignacy S. Fiut – Karol Marks jako źródło refleksji medialnej

Dr Bartosz Mika – Rzeczywista a pozorna przydatność marksowskich kategorii analizy w debacie na temat obiektów własności intelektualnej

Natalia Juchniewicz – Marksowska koncepcja znaku i symbolu

DYSKUSJA

22.00 Nocny Pełnomorski Klub Dyskusyjny

5 września

10.00-14.00: część VII

Prof. Jacek Tittenbrun – Teoria stanów społecznych

Adam Ostolski – W stronę teorii państwa: od Marksa do Poulantzasa

Dr Ewa Majewska – Nędza filozofii i bieda w społeczeństwie. O pewnych implikacjach głośnego sporu Marksa i Proudhona

Florian Nowicki – Engels, etnografia i matriarchalistyka

Dr Edward Karolczuk – Spór o istotę prywatyzacji domeny publicznej

14.00-16.00 przerwa obiadowa

16.00-19.00: część VIII

Wiktor Marzec – Anty-Engelsowski marksizm Stanisława Brzozowskiego jako filozofia polityczności avant la lettre

Jakub Nikodem – Marek J. Siemek – czytelnik Marksa

Paweł Tomczok – Czytanie „Kapitału”. Przypadek Alfreda Sohn-Rethela

Krystian Szadkowski – W stronę Italian Theory. Włoskie odczytanie Fragmentu o maszynach z Grundrisse /Berardi, Negri, Pasquelli, Vercellone, Virno/

22.00: Nocny Pełnomorski Klub Dyskusyjny

6 września

10.00-14.00 – część IX

Prof. Halina Walentowicz – Marks z perspektywy teorii krytycznej

Prof. Ryszard Różanowski – Szkoła Frankfurcka a fetyszyzm

Dr Janusz Ostrowski – Teologia polityczna „młodego Marksa”

Michał Sokolski – Marks i Absolut. Materializm Waltera Benjamina

20.00: OFICJALNE ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI /sala konferencyjna/

7 września

WYJAZD UCZESTNIKÓW /do obiadu/

Organizatorzy nie pobierają żadnych opłat za uczestnictwo w Konferencji. Wszystkie formalności załatwia się przy przyjeździe na portierni z obsługą ośrodka. Wszelkich informacji udziela prof. Jerzy Kochan (e-mail: jerzy_kochan@poczta.onet.pl).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *