Konferencja „Marksizm w kulturze polskiej” – Pobierowo, wrzesień 2014 r.

W dniach 2-7 września 2014 r. w Pobierowie odbędzie się konferencja teoretyczna na temat „Marksizm w kulturze polskiej”. Odpowiedzialnym za organizację konferencji jest Wiceprezes PTHM prof. Jerzy Kochan.

Powstanie i rozwój marksizmu w kulturze europejskiej były bardzo głęboko związane z Polską, polskim ruchem rewolucyjnym, polską teoretyczną myślą naukową i rewolucyjną. Chodzi oczywiście nie tylko o prostą recepcję materializmu historycznego i dialektycznego, ale o fakt jego współtworzenia, przekładania, twórczego rozwoju.

Od niezwykle popularnej w całej Europie broszury Jan Młota (Szymona Diksztajna) „Kto z czego żyje”, poprzez „Akumulację kapitału” Róży Luksemburg, prace Stanisława Brzozowskiego, Kazimierza Kelles-Krauza, Ludwika Krzywickiego, Juliana Bruna, Adama Próchnika, Andrzeja Stawara, Adama Ciołkosza, Juliana Hochfelda, Adama Schaffa, Oskara Lange, Witolda Kuli, Żanny Kormanowej, Juliusza Bardacha, Mariana Małowista, Ewy Maleczyńskiej, Marka Fritzhanda, Marka J. Siemka, Zdzisława Cackowskiego, Jarosława Ładosza, Stanisława Kozyra-Kowalskiego, Jana Baszkiewicza, Ludwika Hassa… aż po dzisiejszych marksistów i około-marksistów – marksizm stanowił w kulturze polskiej niezwykle bogaty, twórczy i znaczący nurt oddziałujący na refleksję teoretyczną na gruncie filozofii, historii, ekonomii, teorii literatury, prawa, myśli politycznej, psychologii…

Marksizm miał też wielki wpływ na sztukę, teatr, literaturę, poezję – od poezji Władysława Broniewskiego i twórczości Bruno Jasieńskiego po teatr Jerzego Grotowskiego i polską szkołę filmową, od „Teorii widzenia” Strzemińskiego, po „mierzenie się” z marksizmem przez Witolda Gombrowicza w jego „Dziennikach”.

Entuzjaści marksizmu, twórczy kontynuatorzy teorii Karola Marksa, wytrawni badacze i teoretycy polscy wnieśli też wspaniały wkład w kulturę europejską i światową. Róża Luksemburg, Oskar Lange, Michał Kalecki, Witold Kula, Adam Schaff, Jerzy Topolski, Jerzy Kmita, Marek J. Siemek, to przykłady międzynarodowych gwiazd polskiej nauki i humanistyki.

Dzieje marksizmu w Polsce to także dzieje recepcji marksizmu międzynarodowego: dorobku K. Marksa, F. Engelsa, A. Bebla, K. Kautsky’ego, J. Plechanowa, A. Gramsciego, W. Lenina, L. Trockiego, J.-P. Sartre’a, L. Goldmanna, E. Fromma, H. Marcusego, L. Althussera, E. Balibara. To historia fascynacji i mód na różnych teoretyków. Przekładów ich dzieł i upowszechniania ich poglądów.

To tylko przykłady. Od ręki przywołane postacie i zjawiska dające wstępne wyobrażenie o potędze polskiej tradycji i współczesności myśli marksistowskiej.

Zapraszamy do udziału w konferencji wszystkich tych, którzy w ramach tak szeroko zakreślonego obszaru problemowego znajdują miejsce dla siebie i chcieliby się swoimi badaniami, refleksją, pracą teoretyczną podzielić. Konferencja z założenia ma mieć charakter interdyscyplinarny. Historyczny, ale i odnoszący się także do realnych możliwości marksistowskiej krytyki współczesnego świata i poszukiwania dlań marksistowskiej alternatywy.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia na konferencję w formie abstraktu wystąpienia przyjmujemy do dnia 20 kwietnia 2014 r. na adres jerzy_kochan@poczta.onet.pl.

Przewidujemy publikację wygłoszonych referatów w formie artykułów. Należy je (zestaw w postaci artykułu, słów kluczowych po polsku i angielsku, summary) złożyć gotowe do druku (wydruk + płyta) do 15 września 2014.

Zapraszamy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *