Projekt badawczy Warsztaty naukowe i konferencja „Praca, klasa, płeć”

Przedmiotem projektu są przede wszystkim problemy pracy reprodukcyjnej, kwestia koncepcji pracy w ramach prawa pracy oraz współczesny kryzys (granice) prawa pracy w ujęciu filozoficznym i ekonomiczno-prawnym.

Pierwszy etap projektu obejmuje trzy spotkania warsztatowe grupy naukowo-badawczej – ostatnie warsztaty odbędą się 12-13 maja 2012.

Drugim etapem projektu będzie konferencja (26-27 listopada 2012), na której zostaną przedstawione wyniki prac grupy naukowo-badawczej oraz zaprezentowane obszary badawcze, jakie należałoby włączyć w szerszą debatę publiczną między naukowcami, dziennikarzami i politykami. Na konferencję zamierzamy zaprosić nie tylko pracowników uczelni wyższych i studentów, ale także dziennikarzy oraz polityków.

Trzecim i końcowym etapem projektu będzie publikacja wyników badań.

W kolejnym krokach organizacyjnych powstanie międzynarodowa interdyscyplinarna grupa badawcza.

Organizatorzy/partnerzy projektu:

  • Polskie Towarzystwo Hegla i Marksa
  • Wydział Filozofii i Socjologii UW
  • Wydział Prawa i Administracji UW
  • Fundacja im. Róży Luksemburg

Miejsce i czas:

Warsztaty – 12-13 maja

Konferencja – październik/listopad 2012, Uniwersytet Warszawski

Deklaracje uczestnictwa i uwagi prosimy zgłaszać mailem lub telefonicznie koordynatorom projektu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *